Växtbelysning med de rätta våglängderna

Klorofyllkurvorna de röda och blå visar vid vilka våglängder (nanometer) växterna lättast absorberar ljus, dvs bäst tar upp energi . Den gröna kurvan visar ett exempel på leddiodernas anpassade våglängder som nära följer klorofyll a+b:s kurvor. Den bruna kurvan visar våglängderna från en halogenlampa, och den svarta kurvan visar ett lysrörs våglängder, vilket klart visar på lägre effektivitet. För dessa krävs betydligt fler watt för ett bra resultat.

De nya anpassade leddioderna är väldigt effektiva från fröstadiet hela vägen till blomning, eftersom lamporna med dioder har ”samma” våglängder (nanometer) som absorptionskurvorna för växterna visar. Se ovan!

Eftersom dioderna har exakt de rätta våglängderna, blir de mycket effektiva och ersätter

vanliga lampor som har 5-10ggr högre elförbrukning. Ledlamporna är helt giftfria, och är med sin extremt låga förbrukning och långa livslängd också mycket miljövänliga och ekonomiska.